Evaristo Benítez Décalage torna a exposicions
Décalage
16 de febrer, 2019 - 30 de març, 2019
Del 16 de febrer al 30 de març, la Galeria Contrast exposarà les noves peces del pintor Evaristo Benítez.

Dos dimensions imperen en el nostre entorn: l’espai i el temps. Gràcies a aquestes, a la seva estabilitat i continuïtat, som perfectament capaços de moure’ns amb claredat i desimboltura en la nostra rutina. Ho fem a partir de dates i llocs que guarden coherència amb la nostra forma de vida; en simples paraules, ens sotmetem a la rutina. Però, què passaria si aquests elements s’alteressin? Entraríem en un estat de caos total, on no seriem capaços ni de reconèixer el nostre propi cos? Seria la famosa “dimensió desconeguda” de Hitchcock? Què li passaria a la nostra consciència?
L’artista ens parla des de l’humor, contraposant en les seves obres conceptes com sexe i religió o sotmetiment i coneixement entre tants altres. Imatges que són tant complexes en conceptes com senzilles en objectes: subjectes fora de lloc.

Galeria Contrast presenta l’exposició Décalage buscant crear un diàleg amb el públic per descobrir aquests racons on, de sobte i sense preveure-ho, podríem trobar-nos amb personatges propis de la ficció, del còmic, o fi ns i tot amb llocs que mai hem esperat visitar.