col·lectiva IRREALISME torna a exposicions
IRREALISME
2 de novembre, 2017 - 12 de novembre, 2017
Irrealisme és un mirall del nostre món, on les formes reflectides semblen distorsionar la realitat fins arribar al punt d’alterar la percepció del nostre entorn. Sense deformar-lo del tot, destaquen emocions i sensacions que es materialitzen gràcies a la mà d’aquests tres artistes. Rafel Bestard (Mallorca), Juliane Hundertmark (Berlin) i Íñigo Navarro (Madrid), 3 pintors amb destresa tècnica en el tractament de l’oli, presenten escenes contemporànies carregades d’un xic d’ironia.
El missatge és simple: ressaltar allò grotesc que hi ha en cadascuna de les nostres accions i convertir-lo en un discurs humorístic per assimilar-lo i acceptar-lo.